Peraturan Penginapan

 • Check-in 2:00pm dan Check-out 12:00pm.
 • "Bayaran Penuh" mesti dibuat semasa check-in. 
 • Muslim Sahaja. 
 • Pasangan / Kumpulan yang bukan muhrim adalah tidak dibenarkan sama sekali. 
 • Menghormati kawasan kejiranan, berkelakuan sopan dan tidak membuat bising sesuka hati. 
 • Memastikan semua suis lampu, aircond, kipas dan paip air ditutup sekiranya keluar / tidak digunakan 
 • Memastikan semua peralatan dan perabot yang ada didalam moonstay ini digunakan dengan sebaiknya dan tidak dibawa keluar. 
 • Sampah dibuang didalam tong / bilik sampah yang disediakan.Bilik sampah disediakan berhampiran pintu lift setiap tingkat 
 • Mohon untuk mencuci segala peralatan dapur dan pinggan mangkuk yang telah digunakan
 • Sebelum check-out, pastikan barang-barang milik peribadi anda tidak tertinggal 
 • Mohon kerjasama untuk memberitahu kepada pihak kami sekiranya ada terdapat kerosakan peralatan rumah atau pun sebarang "kejadian" kecil yang tidak diingini berlaku sepanjang menginap di homestay kami

No comments:

Post a Comment